ΑΔΕΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

D-S


Η εταιρεία D-S Διεκπεραιώσεις - Σεμινάρια δραστηριοποιείται από το 2002 στον τομέα της παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενα τις διεκπεραιώσεις αδειών χειριστών μηχανημάτων έργων και την εκπαίδευση ενηλίκων, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης. ​Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη των υπηρεσιών μας, καθώς η δημιουργία νέων που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των πελατών μας.


image-178161-business-seminars.w640.png
image-178073-124143-lineLAST.png
Όλα τα χρόνια λειτουργίας της, η επιχείρηση ακολουθεί συνεχώς ανοδική πορεία, με συνεχώς διερευνώμενες προοπτικές εξέλιξης, γεγονός που την καθιστά μια από τις πιο πετυχημένες στον κλάδο της. Χάρη στην πρωτοτυπία του επιχειρηματικού concept, αλλά και την αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η ανάπτυξή μας είναι σταθερή. 
Ειδικότερα, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου τόσο στο χώρο της διεκπεραίωσης αδειών χειριστών μηχανημάτων έργων όσο και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στόχος μας, από την αρχή της λειτουργίας μας μέχρι και σήμερα, είναι η βελτίωση των υπηρεσιών μας και η καλύτερη και πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μας.